eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vikrant Rohin”

Pehal The Start – Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề
Pehal The Start - Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Sách Từ Vựng Tiếng Anh Pehal The Start đã có mặt tại Việt Nam với sự ủy quyền của tác giả Vikrant Rohin, sách đã được chuyển thể sang ngôn ngữ Anh - Anh - Việt giúp nâng cao khả năng phát âm và vốn từ vựng của người Việt Nam. Pehal The Start cung cấp từ vựng với trên 560 tình huống cụ thể, rành mạch rõ ràng, đặc trưng, riêng biệt, đã học Tiếng Anh là phải cần những từ vựng cần thiết này. Hãy trang bị cho mình vốn từ vựng mà không phải ai cũng có được. Bạn có thể tìm thấy tất cả các từ vựng và cụm từ trong cuốn sách này. Với trên 560 chủ đề thuộc mọi lĩnh vực sẽ giúp cho vốn từ vựng của bạn vô cùng phong phú. Bạn sẽ không còn phải lo lắng khi giao tiếp, ko còn sợ vì vốn từ vựng của mình nữa