eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Viễn Châu (biên soạn)”

Tuyển Tập 50 Bài Ca Cổ Và Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất – Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài
Tuyển Tập 50 Bài Ca Cổ Và Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất - Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc 50 sáng tác của soạn giả Viễn Châu, tức NSND Bảy Bá, để cùng với những tâm hồn đồng điệu, nâng niu những giá trị mà nền văn hóa nghệ thuật nước nhà đa ghi đậm tên ông, người nợ thơ, nợ nhạc, nợ văn chương đã trau chuốt từng con chữ, chứa vào đó cảm xúc thiêng liêng để dâng hiến cho đời cái việc trả nợ rất ý nghĩa. Mỗi bài ca cổ trong tuyển tập này là một câu chuyện chứa đựng biết bao buồn vui, thăng trầm của cuộc đời nghệ sĩ, mà chỉ có trái tim yêu nhạc ngũ cung mới khơi gợi sự đồng điệu để nâng niu và gìn giữ.
Tuyển Tập 50 Bài Ca Cổ Và Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất – Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
Tuyển Tập 50 Bài Ca Cổ Và Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Cuốn sách Tuyển Tập 50 Bài Ca Cổ Và Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè được biên soạn bao gồm 50 sáng tác của soạn giả Viễn Châu. Cuốn sách dành cho những tâm hồn đồng điệu, nâng niu những giá trị mà nền văn hóa nghệ thuật nước nhà đã ghi đậm tên ông, 'người nợ thơ, nợ nhạc, nợ văn chương' đã trau chuốt từng con chữ, chứa vào đó cảm xúc thiêng liêng để dâng hiến cho đời cái việc 'trả nợ' rất ý nghĩa. Mỗi bài ca cổ trong tuyển tập này là một câu chuyện chứa đựng biết bao buồn vui, thăng trầm của cuộc đời nghệ sĩ, mà chỉ có trái tim yêu âm nhạc ngũ cung mới khơi gợi sự đồng điệu để nâng niu và giữ gìn.
Tuyển Tập 50 Bài Ca Cổ Và Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất – Bông Ô Môi
Tuyển Tập 50 Bài Ca Cổ Và Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất - Bông Ô Môi Cuốn sách Tuyển Tập 50 Bài Ca Cổ Và Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất - Bông Ô Môi được biên soạn bao gồm 50 sáng tác của soạn giả Viễn Châu. Cuốn sách dành cho những tâm hồn đồng điệu, nâng niu những giá trị mà nền văn hóa nghệ thuật nước nhà đã ghi đậm tên ông, 'người nợ thơ, nợ nhạc, nợ văn chương' đã trau chuốt từng con chữ, chứa vào đó cảm xúc thiêng liêng để dâng hiến cho đời cái việc 'trả nợ' rất ý nghĩa. Mỗi bài ca cổ trong tuyển tập này là một câu chuyện chứa đựng biết bao buồn vui, thăng trầm của cuộc đời nghệ sĩ, mà chỉ có trái tim yêu âm nhạc ngũ cung mới khơi gợi sự đồng điệu để nâng niu và giữ gìn.