eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vi Thiên”

Thiền Tông Tổ Sư Ngoại Truyện
Thiền Tông Tổ Sư Ngoại Truyện Thiền Tông Tổ Sư Ngoại Truyện nối kết một mạch các câu chuyện từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục Tổ Huệ Năng. Đan xen vào đó là tình hình đất nước Trung Hoa, tình hình quan dân dưới thời phong kiến. Đã gọi là ngoại truyện thì như những lớp áo nhiều màu sắc phủ lên các nhân vật, thật và hư, tỉnh và mê liên kết, kèm theo bí thuật Đạo giáo. Phong cách kể chuyện đưa các tình tiết lớp lang vào cho người đọc dễ bề theo dõi. Nhân đó chúng ta học thuộc truyện Tổ sư, có phải là dụng ý của người viết? Ngàn năm lịch sử được cô đọng, thâu tóm trong tác phẩm Thiền tông uyên bác này. Đây là tác phẩm quý giá cho tất cả các tín đồ đạo Phật và các bạn đọc muốn tìm hiểu về Phật pháp.