eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vạn Tiểu Dao”

Phương Pháp Học Tốt Hơn Giáo Viên Tốt
Phương Pháp Học Tốt Hơn Giáo Viên Tốt Mỗi đứa trẻ đều là một anh tài tiềm ẩn, mỗi phụ huynh đều là một giáo viên tiềm tàng của trẻ. Không phê bình, không tạo áp lực, không đối xử đặc biệt, không đăng ký lớp học thêm,… nhưng phương pháp kỳ diệu khiến thành tích học tập của trẻ lại được nâng cao, đó là: Dạy trẻ phương pháp học tập hiệu quả nhất - Đây là bí quyết hay nhất để bồi dưỡng học sinh giỏi! Xuất phát từ hiện trạng thực tế cuốn sách Phương Pháp Học Tốt Hơn Giáo Viên Tốt đã khái quát thành năm phương diện lớn sau: 1. Cha mẹ thông minh dạy con phương pháp 2. Bồi dưỡng những học sinh giỏi biết cách suy nghĩ và yêu học tập 3. Cần để cho trẻ thiết lập 10 thái độ học tập trọng tâm 4. Phương pháp học thêm được quan tâm và có hiệu quả nhất 5. Không cho trẻ môi trường học tập tốt thì tất cả đều phí công vô ích