eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Văn Thành”

Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành – 136 Đề Mục Ngữ Pháp
Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành - 136 Đề Mục Ngữ Pháp Quyển sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành - 136 Đề Mục Ngữ Pháp giúp người học nắm vững ngữ pháp và cách sử dụng giới từ cùng các cấu trúc câu để hành văn lưu loát, trôi chảy. Đây là cuốn cẩm nang đã được tái bản và bổ sung nhiều lần với những kiến thức thiết thực dành cho bất kỳ ai muốn học tiếng Anh. Cuốn sách do tác giả Raymond Murphy - đại học Cambrigde biên soạn, với 136 đề mục ngữ pháp được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ kèm theo bài tập củng cố kiểm tra kiến thức ngữ pháp.