eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Văn Sỹ - Thanh Thúy”

Tập Đồ Số – Học Toán
Tập Đồ Số - Học Toán Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc làm quen với chữ số vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ Số - Học Toán gồm các bài tập tô các số đếm từ một đến mười và thực hành một vài phép tính cộng trừ đơn giản. Mỗi số đếm đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể. Ngoài ra, sách có thêm các bài tập toán nhỏ giúp bé rèn luyện và củng cố kiến thức toán học: bé đọc số và gọi tên hình vẽ, bé nối hình với chữ số thích hợp, bé điền số thích hợp vào ô trống, thử trí thông minh của bé. Đặc biệt, sách có hình ảnh minh họa xinh xắn có màu sắc tươi tắn khiến cho việc học trở nên thú vị hơn. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.
Tập Đồ Số – Học Toán (Tập 28)
Tập Đồ Số - Học Toán (Tập 28) Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc làm quen với chữ số vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ Số - Học Toán (Tập 28) gồm các bài tập tô các số đếm từ một đến mười. Mỗi số đếm đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể. Ngoài ra, sách có thêm các bài tập toán nhỏ giúp bé rèn luyện và củng cố kiến thức toán học: bé đọc số và gọi tên hình vẽ, bé nối hình với chữ số thích hợp, bé điền số thích hợp vào ô trống, thử trí thông minh của bé. Đặc biệt, sách có hình ảnh minh họa xinh xắn có màu sắc tươi tắn khiến cho việc học trở nên thú vị hơn. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.
Tập Đồ Số – Học Toán (2012)
Tập Đồ Số - Học Toán Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc trang bị một số kiến thức toán học cơ bản là vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ Số - Học Toán gồm các bài tập tô các chữ số đếm từ 1 đến 10 và các phép tính cơ bản trong phạm vi từ 1 đến 10 giúp các bé bước đầu làm quen với chữ số, các khái niệm toán học đầu tiên. Sách được trình bày với hình thức vở kẻ ô li, mỗi mẫu số có hướng dẫn từng nét viết cụ thể. Đặc biệt, sách có các hình ảnh minh họa xinh xắn với màu sắc tươi tắn giúp cho việc học trở nên thú vị hơn. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.
Tập Đồ Số Học Toán
Tập Đồ Số Học Toán Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc làm quen với chữ số vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ Số Học Toán gồm các bài tập tô các số đếm từ một đến mười. Mỗi số đếm đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể. Ngoài ra, sách có thêm các bài tập toán nhỏ giúp bé rèn luyện và củng cố kiến thức toán học: bé đọc số và gọi tên hình vẽ, bé nối hình với chữ số thích hợp, bé điền số thích hợp vào ô trống, thử trí thông minh của bé. Đặc biệt, sách có hình ảnh minh họa xinh xắn có màu sắc tươi tắn khiến cho việc học trở nên thú vị hơn. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.
Tập Đồ – Tập Viết Chữ Cái Hoa
Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái Hoa Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc làm quen với bảng chữ cái vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái Hoa gồm 58 bài tập tô chữ hoa giúp các bé bước đầu làm quen với chữ viết hoa, từ đó rèn luyện viết có nét chữ đẹp. Sách được trình bày với hình thức vở kẻ ô li, các mẫu chữ được in rõ nét giúp các bé dễ dàng tập tô, tập viết. Đặc biệt, sách có các hình ảnh minh họa xinh xắn với màu sắc tươi tắn giúp cho việc học trở nên thú vị hơn. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.
Tập Đồ – Tập Viết Chữ Cái Hoa Dành Cho Trẻ Mẫu Giáo (15)
Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái Hoa Dành Cho Trẻ Mẫu Giáo (15) Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc làm quen với bảng chữ cái vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái Hoa Dành Cho Trẻ Mẫu Giáo (15) gồm các bài tập tô chữ hoa giúp các bé bước đầu làm quen với chữ viết hoa, từ đó rèn luyện viết có nét chữ đẹp. Sách được trình bày với hình thức vở kẻ ô li, các mẫu chữ được in rõ nét giúp các bé dễ dàng tập tô, tập viết. Đặc biệt, sách có các hình ảnh minh họa xinh xắn với màu sắc tươi tắn giúp cho việc học trở nên thú vị hơn. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.
Tập Đồ – Tập Viết Chữ Cái (25)
Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái (25) Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc làm quen với bảng chữ cái vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái (25) gồm 74 bài học giới thiệu đến các bé bảng chữ cái Tiếng Việt và một số vần Tiếng Việt cơ  bản. Mỗi chữ cái đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể. Ngoài ra, sách có thêm hình ảnh minh họa xinh xắn có màu sắc tươi tắn giúp việc học trở nên thú vị hơn. Đặc biệt, sách còn hướng dẫn tư thế ngồi viết và cách cầm bút khoa học giúp cho việc học hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.
Tập Đồ – Tập Viết Chữ Cái (XB 2014)
Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc làm quen với bảng chữ cái vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái gồm các bài học giới thiệu đến các bé bảng chữ cái Tiếng Việt và những bài tập đồ chữ cơ bảngiúp các bé bước đầu làm quen với chữ viết. Mỗi chữ cái đều được hướng dẫn từng nét viết cụ thể. Ngoài ra, sách có thêm các bài tập tô màu các hình ảnh minh họa khiến cho việc học trở nên thú vị hơn. Đặc biệt, sách còn hướng dẫn tư thế ngồi viết và cách cầm bút khoa học giúp cho việc học hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.
Tập Đồ – Tập Viết Chữ Cái (2012)
Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc làm quen với bảng chữ cái vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái gồm các bài tập tô chữ cái Tiếng Việt cơ bản giúp các bé bước đầu làm quen với chữ viết , từ đó rèn luyện viết có nét chữ đẹp. Sách được trình bày với hình thức vở kẻ ô li, các mẫu chữ được in rõ nét có hướng dẫn từng nét viết cụ thể giúp các bé dễ dàng tập tô, tập viết. Đặc biệt, sách có các hình ảnh minh họa xinh xắn với màu sắc tươi tắn giúp cho việc học trở nên thú vị hơn. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.
Tập Đồ – Tập Viết Chữ Cái (23)
Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái (23) Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc làm quen với bảng chữ cái vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái gồm các bài học giới thiệu đến các bé bảng chữ cái Tiếng Việt và những bài tập đồ nét cơ bản, đồ chữ cái và luyện viết  một số từ đơn. Ngoài ra, sách có thêm hình ảnh minh họa giúp việc học trở nên thú vị hơn. Đặc biệt, sách còn hướng dẫn tư thế ngồi viết và cách cầm bút khoa học giúp cho việc học hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.
Tập Đồ – Tập Viết Chữ Cái (24)
Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái (24) Để chuẩn bị cho các bé mẫu giáo lên lớp 1 thì việc làm quen với bảng chữ cái vô cùng quan trọng và cần thiết. Cuốn sách Tập Đồ - Tập Viết Chữ Cái (24) gồm các bài học giới thiệu đến các bé bảng chữ cái Tiếng Việt , các bài tập đồ chữ và tập viết chữ giúp các bé làm quen dần với chữ viết. Mỗi chữ cái đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể. Ngoài ra, sách có thêm các bài tập luyện tập nối chữ với hình giúp các bé củng cố, kiểm tra lại kiến thức đã học. Đặc biệt, sách còn hướng dẫn tư thế ngồi viết và cách cầm bút khoa học giúp cho việc học hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé. Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp các bé tự tin bước vào lớp 1.