eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Văn Biển”

Tuổi Thơ Muôn Màu
Những chuyện rất riêng tư, nhỏ nhặt hàng ngày, vui có, buồn có, có thể gặp ở gia đình này, gia đình nọ. Dầu sao đó cũng là chuyện chỉ riêng mình hai bố con biết. Song nghĩ cho cùng, viết ra cũng có cái hay của nó, đem lại cho người làm bố, làm con khi đọc đến sẽ có đôi chút niềm vui, lắm khi khúc khích cười: Ồ, bố con họ cũng lắm chuyện. Mục lục: Phần 1: Ngôn ngữ trẻ thơ - những ý tưởng ngộ nghĩnh và những câu hỏi không lời đáp Phần 2: Từ trong nhà Phần 3: Tới trường - bạn bè những câu hỏi và những lời đáp Phần 4: Ra đường - thiên nhiên trong đôi mắt trẻ thơ