eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Unter Mitarbeit và Beate Stern”

The Complete Course On ENGLISH For Me (Kèm 01 Đĩa MP3)
The Complete Course On ENGLISH For Me Giáo trình hoàn chỉnh dành cho người học tiếng Anh cấp độ A1-A2 theo khung Năng lực ngôn ngữ châu Âu CEFR. Cuốn sách tặng kèm đĩa MP3 luyện nghe cung cấp các bài nghe và bài tập thực hành.