eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tỳ Kheo Thanissaro”

Tâm Và Đạo Hiểu Sâu Tâm Mình Và Con Đường Tâm Linh
Tâm Và Đạo Hiểu Sâu Tâm Mình Và Con Đường Tâm Linh Với những người muốn từ bỏ những ràng buộc xã hội, Đao Phật đưa ra con đường cho phép họ thoát ly đời sống binh thường ở xã hội mà không cần phí thời gian bận tâm đến viêc căn bản là mưu sinh. Với những ai chưa thể rời bỏ các mối ràng buộc gia đinh, giáo pháp của Đạo Phật đưa ra một phương cách sống ở đời mà không để đời làm ô uế, trau dồi các phẩm chất cao thượng của tâm để dần dần đoạn tận khổ đau.