eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tựu Mộ”

Ai Là Mẹ Anh?
Ai Là Mẹ Anh? Ở đâu ra một đứa con trai lớn tướng nhào vào lòng cô gọi mẹ thế này? Cô chỉ là một y tá nho nhỏ ở bệnh viện to to thôi mà, liên quan gì đến cái nhân vật to xác mắt ngân ngấn nước ra vẻ đáng thương kia? Tha cho cô đi, cô còn FA, FA đó?