eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tuệ Như”

Mẫu Câu Đối Và Hoành Phi Thường Dùng
Mẫu Câu Đối Và Hoành Phi Thường Dùng Câu đối thuộc thể loại văn biền ngẫu, gồm hai vế đối nhau nhằm biểu thị một ý chí, quan điểm, tình cảm của tác giả trước một hiện tượng, một sự việc nào đó trong đời sống xã hội. Nên lưu ý là từ đối ở đây có nghĩa là ngang nhau, hợp nhau thành một đôi. Câu đối là một trong những thể loại của Văn học Trung Quốc và Việt Nam. Khi viết câu đối, nếu chọn được câu chữ tuân theo nguyên tắc sau thì câu đối được gọi là chỉnh đối hay đối cân. Đối ý: Hai ý đối phải cân nhau mà đặt thành hai câu song nhau. Đối chữ: Phải xét hai phương diện thanh và loại. - Về thanh: Thanh bằng đối với thanh trắc và ngược lại - Về loại: Thực tự (hay chữ nặng như: trời, đất, cây...) phải đối với thực tự, hư tự (chữ nhẹ như: thì, mà, vậy, ru...) phải đối với hư tự, danh từ phải đối với danh từ, động từ phải đối với động từ, nếu vế đối này có đặt chữ Nho thì vế kia cũng phải đặt chữ Nho.... Một câu đối gồm hai câu đi song nhau, mỗi câu là một vế. Nếu câu ấy từ một người sáng tác gọi là vế trên và vế dưới. Nếu một người nghĩ ra một vế để người khác làm vế kia thì gọi là vế ra và vế đối.