eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Trần Trung Ninh”

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 8
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 8 Hóa học là môn học lí thuyết và thực nghiệm, rất gần gũi với cuộc sống. Làm thế nào để học giỏi môn Hoa học? Làm sao để giải các bài tập Hóa học một cách nhanh chóng và chính xác?Quyển sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 8 được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ GD & ĐT, bao gồm 7 chương, trong đó 6 chương đầu tương ứng với 6 chương của SGK Hóa học 8. Mỗi chương gồm các nội dung như sau:A. Tóm tắt lí thuyết của chương dưới dạng sơ đồB. Hướng dẫn giải các câu hỏi và bài tập trong SGK Hoa học lớp 8C. Bài tập tự luyện và nâng cao.Chương 7 giới thiệu một số phương pháp giải bài tập hóa học.Các câu hỏi và bài tập bổ sung trong sách được biên soạn đa dạng, trong đó kỹ năng tư duy đặc trưng của Hóa học như thực nghiệm, đồ thị, hình vẽ, biểu bảng...được chú trọng.