eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Trần Nam Tiến”

Quan Hệ Việt Nam – Hoa Kỳ Thực Trạng Và Triển Vọng
Bước qua ranh giới thù hận, khép lại quá khứ, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã mở ra một chương sử mới kể từ ngày 12-7-1995.Đến nay, quan hệ ấy đã mạng lại nhiều thành tựu đáng kể về thương mại, đầu tư, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, an ninh – quốc phòng, vấn đề nhân đạo và các vấn đề quốc tế khác; song quan hệ của hai bên cũng vẫn còn nhiều tồn tại, nhiều khác biệt về vấn đề ý thức hệ, nhân quyền, kinh tế, vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh…Với nguồn tư liệu xác thực, TS. Trần Nam Tiến đã xây dựng một cách hệ thống lịch sử 10 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ (1995-2005) để bạn đọc hiểu được những thành tựu và tồn tại kể trên; đồng thời, đặt mối quan hệ trong dòng chảy lịch sử liên tục, tác giả còn phân tích triển vọng mối quan hệ ấy trong tương lai – điều mà chúng ta đang mong muốn tìm hiểu và chờ đợi. ... Mời các bạn đón đọc!