eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Trần Doãn Vinh (chủ biên)”

Học Tốt Tin Học Quyển 2 (Dành Cho Học Sinh Tiểu Học)
Học Tốt Tin Học Quyển 2 (Dành Cho Học Sinh Tiểu Học) Học Tốt Tin Học Quyển 2 (Dành Cho Học Sinh Tiểu Học) có cấu trúc như sau: - Hệ thống lại các bài trong sách giáo khoa; - Tương ứng với mỗi bài trong sách giáo khoa có phần thực hành và bài tập cơ bản, thực hành và bài tập nâng cao nhằm giúp các em học sinh ghi nhớ kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng thực hành, vận dụng làm các câu hỏi, bài thực hành khác.Phần thực hành và bài tập cơ bản có hướng dẫn trả lời chi tiết. Một số phần thực hành và bài tập nâng cao đều không có hướng dẫn để học sinh tự học, tự thực hành Tin học và tự kiểm tra kiến thức của mình. Phần thực hành và bài tập nâng cao, tác giả không đưa ra lời giải, chỉ dẫn nhằm mục đích phát huy tính tích cực hoạt động học tập của các em. Còn các bài không có phần thực hành và bài tập thì các em tự luyện tập trên các phần mềm đã được thầy cô giáo giới thiệu, hướng dẫn. Những bài này đòi hỏi tính tự giác, tích cực, độc lập và sáng tạo cao của các em.