eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Phan Đức Dũng (Chủ biên) - TS. Phạm Gặp”

Kế Toán Đại Cương (Lý Thuyết Và Bài Tập)
Kế Toán Đại Cương (Lý Thuyết Và Bài Tập) Cùng với xu hướng đa phương hoá đa dạng hoá, hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế, nhu cầu thông tin ngày càng đòi hỏi một cách cấp thiết. Kế toán với tư cách là công cụ cung cấp thông tin một cách hữu hiệu cho các nhà lãnh đạo và quản lý lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là trong quá trình phát triển kinh tế. Dù ở bất kỳ quốc gia nào, doanh nghiệp cũng đóng góp một phần không nhỏ vào các công trình phúc lợi xã hội và góp phần giải quyết việc làm. Chính vì vậy, kiến thức về kế toán ngày nay không chỉ dừnglại ở những nàh chuyên môn mà là kiến thức phổ thông cho những người có tham gia kinh doanh.Vấn đề quan trọng đối với độc giả không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về công việc kinh doanh mà còn biết kinh doanh như thế nào để có hiệu quả, và kế toán sẽ giúp cho độc giả hiểu đựơc một phần nào đó. Cuốn sách đựơc tham khảo từ những tài liệu mới nhất trong nứơc và nước ngoài, đồng thời cập nhật đầy đủ những thay đổi về phương pháp xử lý nghiệp vụ kế toán trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã đựơc Bộ tài chính ban hành.Nội dung trình bày trong cuốn sách Kế Toán Đại Cương (Lý Thuyết Và Bài Tập) được thực hiện trong 8 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính:- Mục tiêu học tập - nhằm giúp cho độc giả xác định mục tiêu của từng chương để thuận lợi trong quá trình nghiên cứu.- Nội dung chính của chương - nội dung này sẽ đựơc bố cục theo kết cấu xử lý công việc của một người bắt đầu với công việc kế toán.- Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng - nội dung tóm tắt nhằm tổng kết lại những nội dung cần nhớ của từng chương và phần ví dụ ứng dụng nhằm giúp cho độc giả củng cố lại kiến thức mà mình đã tích lũy qua từng chương.