eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Phạm Minh Diệu (Chủ biên)”

Những Bài Làm Văn Lớp 10 (Tái Bản)
Những Bài Làm Văn Lớp 10 Cuốn sách Những Bài Làm Văn Lớp 10 được biên soạn nhằm phục vụ việc dạy và học môn Ngữ văn theo chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành. Với mục đích muốn giúp các em có được những kiến thức, kĩ năng, phương pháp và hứng thú trong việc giải quyết các bài tập Ngữ văn theo chương trình mới, sách đưa ra những gợi ý, xây dựng hệ thống dàn bài, qua đó hình thành phương pháp trả lời cho các em. Sách còn đưa ra các đề văn chi tiết nhằm giúp các em có thể rèn luyện khả năng làm văn của mình, đồng thời đưa ra hướng giải quyết bài văn mẫu để các em tham khảo, bổ trợ các em hoàn thành những bài văn của mình một cách hoàn thiện nhất.
Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Ngữ Văn Lớp 12 (Chương trình Chuẩn)
Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Ngữ Văn Lớp 12 (Chương trình Chuẩn) Cuốn sách Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Ngữ Văn Lớp 12 (Chương trình Chuẩn) được biên soạn theo chương trình chuẩn của môn Ngữ Văn 12 do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành. Sách sẽ cung cấp những gợi ý, định hướng và nội dung tri thức cần thiết để bổ trợ cho các em phát triển tư duy sáng tạo cho bài văn của mình. Sách được phân thành các chuyên mục dựa theo danh mục trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 giúp các em dễ tìm kiếm hơn.