eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Nguyễn Xuân Trường - Nguyễn Tùng Dương”

Học Tốt Lịch Sử Lớp 11 (Chương Trình Chuẩn) – Tái Bản
Học Tốt Lịch Sử Lớp 11 (Chương Trình Chuẩn) Học Tốt  Lịch Sử Lớp 11 (Chương Trình Chuẩn) được biên soạn nhằm giới thiệu với các em học sinh những kiến thức cơ bản và những kĩ năng luyện tập giúp học sinh nắm vững kiến thức có hệ thống một cách nhanh nhất. Cuốn sách gồm các phần chính như sau: Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Tiếp theo) Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ 1917 đến năm 1945) Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858-1918) Mỗi bài học được cấu trúc như sau: I. Nội dung cơ bản của bài học sinh cần nắm vững II. Câu hỏi luyện tập và gợi ý trả lời câu hỏi SGK.