eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Nguyễn Tấn Phước”

Giáo Trình Kỹ Thuật Audio Và Video
Giáo Trình Kỹ Thuật Audio Và Video Trong lĩnh vực Điện tử viễn thông, Kỹ thuật Audio - Video là môn học căn bản quan trọng nhất. Hầu hết các chương trình đào tạo ngành Điện tử viễn thông đều xếp môn học này đầu tiên trong phần các môn kỹ thuật chuyên ngành. Kỹ thuật Audio và Video gồm hai phần: Audio - Video tương tự và Audio - Video số. Hiện nay trên thị trường sách kỹ thuật điện tử có rất ít tài liệu hay giáo trình nói về lĩnh vực này. Giáo Trình Kỹ Thuật Audio Và Video này sẽ là một tài liệu kỹ thuật điện tử hữu ích cho các giáo viên cũng như các bạn học sinh, sinh viên ngành Điện tử viễn thông. Cuốn sách Giáo Trình Kỹ Thuật Audio Và Video bao gồm một số nội dung chính sau đây: Chương 1: Khái niệm cơ bản về tín hiệu Audio Chương 2: Mạch khuếch đại Audio biên độ nhỏ Chương 3: Mạch chọn lọc âm sắc ...