eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Nguyễn Nhã”

Đặc Khảo Về Hoàng Sa Trường Sa: Biển Đông Và Chủ Quyền Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam
Đặc Khảo Về Hoàng Sa Trường Sa: Biển Đông Và Chủ Quyền Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam 'Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa là một công trình khoa học công phu và nghiêm túc. Những nghiên cừu trong cuốn sách này đã góp phần khẳng định một cách chắc chắn và không thể tranh cãi về chủ quyến của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Có lẽ, tự công trình ấy đã lan toả, ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới học thuật về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như một điều hiển nhiên ngay từ khi nó ra đời cho đến ngày nay”. (PGS.TS Trần Nam Tiến) “Cuốn sách này chỉ là một nỗ lực sơ khởi của một nhóm tư nhân, eo hẹp về phương tiện, nhưng có một tấm lòng, một lương tri, tôn trọng sự thực đã chứng minh đầy đủ chủ quyền thực sự đã thuộc về Việt Nam từ lâu. Nay “Cộng hoà nhân dân Trung Hoa” đã dùng vũ lực cường chiếm Hoàng Sa. Một số tác phẩm nghiên cứu Trung Hoa đang nỗ lực đưa các tài liệu nguỵ tạo để bóp méo lịch sử, chà đạp sự thực.Chúng tôi xin lên tiếng mong mỏi nơi lương tri của các nhà nghiên cứu Trung hoa. Sự phẫn uất của các nhà thức giả Việt Nam cũng chẳng khác, có khi còn mãnh liệt hơn sự phẫn uất của các thức giả Trung Hoa đối với việc nước Nga cưỡng chiếm các vùng đất phía bắc biên cương của Trung Quốc. Bởi Hoàng Sa không những thật sự là đât đã lâu đời thuộc Việt Nam mà còn là nơi hiểm yếu về chiến lược của Việt Nam, lấy Hoàng Sa của Việt Nam chẳng khác nào bóp nghẹt Việt Nam”. (TS. Nguyễn Nhã) Sách được làm bìa cứng trang trọng, hình bìa là Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ do Quốc Sứ quán Triều Nguyễn ấn hành thế kỷ 19 ghi rõ Hoàng Sa và Vạn lý Trường Sa.
Đặc Khảo Về Hoàng Sa Trường Sa: Biển Đông Và Chủ Quyền Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam
Đặc Khảo Về Hoàng Sa Trường Sa: Biển Đông Và Chủ Quyền Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam 'Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa là một công trình khoa học công phu và nghiêm túc. Những nghiên cừu trong cuốn sách này đã góp phần khẳng định một cách chắc chắn và không thể tranh cãi về chủ quyến của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Có lẽ, tự công trình ấy đã lan toả, ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới học thuật về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như một điều hiển nhiên ngay từ khi nó ra đời cho đến ngày nay”. (PGS.TS Trần Nam Tiến) “Cuốn sách này chỉ là một nỗ lực sơ khởi của một nhóm tư nhân, eo hẹp về phương tiện, nhưng có một tấm lòng, một lương tri, tôn trọng sự thực đã chứng minh đầy đủ chủ quyền thực sự đã thuộc về Việt Nam từ lâu. Nay “Cộng hoà nhân dân Trung Hoa” đã dùng vũ lực cường chiếm Hoàng Sa. Một số tác phẩm nghiên cứu Trung Hoa đang nỗ lực đưa các tài liệu nguỵ tạo để bóp méo lịch sử, chà đạp sự thực.Chúng tôi xin lên tiếng mong mỏi nơi lương tri của các nhà nghiên cứu Trung hoa. Sự phẫn uất của các nhà thức giả Việt Nam cũng chẳng khác, có khi còn mãnh liệt hơn sự phẫn uất của các thức giả Trung Hoa đối với việc nước Nga cưỡng chiếm các vùng đất phía bắc biên cương của Trung Quốc. Bởi Hoàng Sa không những thật sự là đât đã lâu đời thuộc Việt Nam mà còn là nơi hiểm yếu về chiến lược của Việt Nam, lấy Hoàng Sa của Việt Nam chẳng khác nào bóp nghẹt Việt Nam”. (TS. Nguyễn Nhã) Sách được làm trang trọng, hình bìa là Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ do Quốc Sứ quán Triều Nguyễn ấn hành thế kỷ 19 ghi rõ Hoàng Sa và Vạn lý Trường Sa.