eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Nguyễn Huy Phượng”

Giám Sát Xã Hội Đối Với Hoạt Động Của Các Cơ Quan Tư Pháp
Giám Sát Xã Hội Đối Với Hoạt Động Của Các Cơ Quan Tư Pháp Việc nghiên cứu có hệ thống về lý luận và thực tiễn cũng như đề xuất các giải pháp bảo đảm giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách tư pháp. Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng một phần nhu cầu của bạn đọc trong việc nghiên cứu và tìm hiểu về giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp.