eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Nguyễn Đức Thành”

Báo Cáo Kinh Tế Thường Niên 2014
Báo Cáo Kinh Tế Thường Niên 2014 Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam là sản phẩm chính của một trong những hướng nghiên cứu chiến lược của Đại học Quốc gia Hà Nội do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế  thực hiện hàng năm kể từ năm 2009. Mục đích của Báo cáo là góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam trên cơ sở tổng kết và phân tích một cách độc lập, khách quan những thành tựu, khó khăn, cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời thảo luận có chọn lọc một số vấn đề kinh tế lớn và chuyên sâu. Theo thông lệ, cứ đến dịp tháng 5, VEPR lại công bố bản thảo Báo cáo, đem đến cho giới nghiên cứu, những nhà hoạch định chính sách và độc giả Việt Nam những kết quả nghiên cứu mới được nhóm tác giả dày công chuẩn bị trong suốt một năm về tình hình kinh tế vĩ mô và các vấn đề kinh tế chuyên sâu của Việt Nam. Những thảo luận cụ thể trong từng chương của Báo cáo được thực hiện với phương pháp tiếp cận hiện đại, dựa trên các bằng chứng thực nghiệm, số liệu thống kê đuợc cập nhật và phân tích một cách nghiêm mật đã làm tăng uy tín của Báo cáo, góp phần đưa Báo cáo trở thành một thương hiệu không chỉ của VEPR mà của cả Đại học Quốc gia Hà Nội. Các báo cáo được công bố trong nửa đầu năm, nhưng đều thảo luận cặn kẽ những vấn đề kinh tế căn bản của năm, với những dự báo mà theo thời gian, đã được kiểm định là có độ chính xác cao. Báo cáo được xây dựng bởi đội ngũ các nhà nghiên cứu có uy tín trong nước và các nhà chuyên gia nước ngoài. Trong quá trình hoàn thiện để trở thành ấn phẩm trên tay độc giả, Báo cáo đã nhận được sự phản biện, góp ý của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, kinh tế quốc tế, tài chính - ngân hàng... Với ý nghĩa đóng góp thiết thực, Báo cáo đã trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến các vấn đề về kinh tế vĩ mô tại Việt Nam. Đồng thời, chuỗi Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam (2009-2013) đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng Bảo Sơn vì sự nghiệp phát triển bền vững. Đặc biệt, năm nay, bản thảo tiếng Anh của chuỗi Báo cáo hiện đã được mua bản quyền, tiến tới xuất bản tại Nhật Bản. Như vậy, Báo cáo không chỉ góp phần thiết thực vào việc tăng cường tri thức của độc giả Việt Nam, mà còn đưa tiếng nói của trí thức Việt Nam đến với thế giới. Đây là thành công của Nhóm tác giả đã miệt mài, hăng say thực hiện Báo cáo trong suốt 5 năm qua, cũng là “quả ngọt” bước đầu của trường Đại học Kinh tế và Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc xây dựng thương hiệu “Đại học nghiên cứu”.