eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Lê Văn Cầu (chủ biên)”

Cẩm Nang Giáo Dục Kỹ Năng Sống Về Sức Khỏe Sinh Sản Tuổi Vị Thành Niên
Cẩm Nang Giáo Dục Kỹ Năng Sống Về Sức Khỏe Sinh Sản Tuổi Vị Thành Niên Cuốn sách Cẩm Nang Giáo Dục Kỹ Năng Sống Về Sức Khỏe Sinh Sản Tuổi Vị Thành Niên được biên soạn nhằm mục đích trang bị cho cán bộ thanh niên, tuyên truyền viên thanh niên phương pháp vận dụng kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên và kỹ năng sống để tổ chức giáo dục, hướng dẫn vị thành niên ứng xử, giải quyết những khó khăn thường gặp trong cuộc sống về sức khỏe sinh sản. Sách gồm 3 chương: Chương 1: Sức khỏe sinh sản vị thành niên Chương 2: Kỹ năng sống. chăm sóc SKSS vị thành niên Chương 3: Vận dụng kiến thức hỗ trợ vị thành niên giải quyết các tình huống thường gặp về SKSS.