eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Lê Quốc Hàm”

Ngày Lành Tháng Tốt (Minh Thắng)
Ngày Lành Tháng Tốt Cuốn sách Ngày Lành Tháng Tốt Năm Bính Thân 2016 tra cứu và vận dụng là cuốn sách nghiên cứu của tác giả TS. Lê Quốc Hàm. Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Phần thứ nhất: Ngày - giờ,  hên - xui I. Về ngày tốt, xấu. 1. Đánh giá mức độ tốt, xấu các ngày âm lịch trong năm. 2. Giải thích mức độ tốt, xấu các ngày theo kết luận. II. Về khắc của giờ, giờ tốt, xấu trong ngày. 1. Giờ hoàng và hắc đạo. 2. Công thức tính khắc giờ xuất hành. III. Tuổi và ngày kỵ, hợp. IV. Về ảnh hưởng tốt, xấu một số ngày trong năm. V. Về khí hướng năm Bính Thân. Phần thứ hai: Phong thủy học nội thất 2016 I. Về khí vận. II. Sắp đặt nhà ở, công sở theo cung mệnh của nhân đinh. III. Về các quẻ trạch năm Bính Thân IV. Chi tiết hóa một số việc khác về bày trí nội thất. V. Về một số lưu tâm khác đối với các tuổi. VI. Hỗ trợ bạn về sinh đẻ.