eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Lê Anh Xuân - Trần Thị Kim Chi”

Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 1)
Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 1) Trắc nghiệm khách quan là một trong những cách thức kiểm tra, đánh giá kiến thức giúp học sinh rèn luyện tư duy lựa chọn, kĩ năng ứng xử nhanh và chính xác trước các yêu cầu của câu hỏi. Quyển sách Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Việt Lớp 3 (Tập 1) giúp các em tự đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và tự học của mình. Sách chủ yếu trình bày các hình thức trắc nghiệm kiểm tra kiến thức theo cách lựa chọn phương án đúng nhất, điến khuyết, nối câu. Nội dung các câu hỏi trong quyển sách bao gồm: xác định tên tác giả, nội dung bài tập đọc, điền tiếng thích hợp vào chỗ trống, định nghĩa câu, xác định loại câu, quan hệ từ, xác định lỗi chính tả, chọn từ thích hợp để nối câu... Cấu trúc quyển sách bao gồm 2 phần: - Phần câu hỏi trắc nghiệm: Bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm tập trung kiểm tra đầy đủ các phân môn trong Tiếng Việt như: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn... - Phần đáp án: Bap gồm các phương án trả lời và gợi ý làm bài hỗ trợ các em hoàn thiện kiến thức và hướng làm bài. Đây là tài liệu bổ ích giúp các học tốt và hoàn thiện kiến thức trong môn Tiếng Việt lớp 3.
Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 1)
Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 1) Cuốn Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 1) được biên soạn giúp cho giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh có thể tham khảo trong quá trình đánh giá và tự đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và tự học của học sinh. Cấu trúc của cuốn sách gồm hai phần: - Phần câu hỏi trắc nghiệm - Phần đáp án. Phần câu hỏi trắc nghiệm tập trung kiểm tra kiến thức đầy đủ các phân môn thuộc môn tiếng Việt: Tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn. Phần đáp án đưa ra một phương án trả lời, thể hiện những gợi ý để đánh giá hoặc tự đánh giá kiến thức. Nội dung trắc nghiệm kiến thức trong cuốn Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 1) bao gồm: xác định tên tác giả, nội dung bài tập đọc, điền tiếng thích hợp vào chỗ trống của câu, xác định lỗi chính tả, chọn từ thích hợp vào vị trí nối câu... Đây là tài liệu có tính chất tham khảo. Số lượng các câu hỏi được đặt ra trong mỗi bài chỉ có ý nghĩa tương đối, gợi ý một số phương án thể hiện nội dung cơ bản cần kiểm tra, đánh giá.