eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Lê Anh Xuân - Nguyễn Thị Hương Lan”

Hướng Dẫn Học Tiếng Việt Lớp 4 (Theo Chuẩn Kiến Thức – Kĩ Năng)
Hướng Dẫn Học Tiếng Việt Lớp 4 (Theo Chuẩn Kiến Thức - Kĩ Năng) Cuốn sách Hướng Dẫn Học Tiếng Việt Lớp 4 (Theo Chuẩn Kiến Thức - Kĩ Năng) được biên soạn giúp các em học sinh có cơ sở để tự kiểm tra, đánh giá được kiến thức, kĩ năng của mình khi học Ngữ văn. Cuốn sách có nội dung bám sát với chương trình SGK, được chia thành 35 tuần, mỗi tuần gồm các phần chính: - Tập đọc - Chính tả - Luyện từ và câu - Kể chuyện - Tập đọc - Tập làm văn - Luyện từ và câu. Cuốn sách chính là tài liệu học tập bổ ích mà các em học sinh cần trang bị, để có thể học tập tốt môn Tiếng Việt lớp 4 một cách tốt nhất.
Hướng Dẫn Học Tiếng Việt Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Lớp 2
Hướng Dẫn Học Tiếng Việt Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Lớp 2 Để học tốt môn Tiếng Việt, ngoài các kiến thức trong sách giáo khoa, các em học sinh cần tham khảo thêm các tài liệu Tiếng Việt khác. Hướng Dẫn Học Tiếng Việt Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Lớp 2 được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành, giúp các em học sinh có cơ sở để tự kiểm tra, đánh giá được kiến thức, kĩ năng của mình khi học Ngữ Văn.