eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Huỳnh Lợi”

Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí
Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí Kế toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, các tổ chức. Đồng thời, nó cũng là khâu kế toán phức tạp và tổng hợp rất cao. Do vậy, việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu kế toán chi phí phải đặt trên cơ sở hiểu biết rộng về lý thuyết kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị... từ đó mới có thể vận dụng một cách thích ứng nội dung môn học vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Cuốn sách này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu môn kế toán chi phí. Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập được soạn theo thứ tự của chương trình môn học kế toán chi phí hiện đang được giảng dạy tại trường đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Bên cạnh bài tập, tác giả còn biên soạn các câu hỏi lý thuyết mang tính tổng hợp để đọc giả, sinh viên có thể tìm hiểu, ôn tập và nắm vững các nội dung cơ bản, chủ yếu của môn kế toán chi phí gắn liền với các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ. Mục lục Phần bài tập kế toán chi phí Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí Chương 2: Khái niệm - phân loại chi phí, giá thành sản phẩm Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức. Phần đáp án - bài tập kế toán chi phí Phụ lục: Lý thuyết cơ bản kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Kế Toán Chi Phí – Bài Tập Và Bài Giải
Kế Toán Chi Phí - Bài Tập Và Bài Giải Kế toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, các tổ chức. Đồng thời, nó cũng là khâu kế toán phức tạp và tổng hợp rất cao. Do vậy, việc tìm hiểu, học tập nghiên cứu kế toán chi phí phải đặt trên cơ sở hiểu biết rộng về lý thuyết kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị...