eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Cao Cự Giác”

Cẩm Nang Ôn Luyện Hóa Học Phổ Thông (Tập 1) – Hóa Đại Cương
Cẩm Nang Ôn Luyện Hóa Học Phổ Thông (Tập 1) - Hóa Đại Cương Tài liệu Cẩm Nang Ôn Luyện Hóa Học Phổ Thông (Tập 1) - Hóa Đại Cương được thiết kế gồm các bài học từ chương 1 đến chương 5, bám sát chương trình hóa học trung học phổ thông từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi chương được trình bày nhất quán theo 4 phần: A. Kiến thức cần nhớ: biên soạn chi tiết, giải thích đầy đủ, rõ ràng, cập nhật kiến thức theo hướng hiện đại. B. Bài tập tự luận: Phong phú và đa dạng, cơ bản đến nâng cao. Hãy áp dụng ngay những gì đã học. C. Đáp án và hướng dẫn giải: Tư duy để sáng tạo. D. Bài tập trắc nghiệm: Thử sức để tỏa sáng.