eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Bác Sĩ Bành Tân”

Sự Ảnh Hưởng Của Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín Đối Với Nội Tạng
Sự Ảnh Hưởng Của Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín Đối Với Nội Tạng Thân tâm điều hòa bắt đầu từ nhân ái Gia đình hòa thuận bắt đầu từ hiếu đễ Xã hội hài hòa bắt đầu từ cẩn tín. Diễn đàn giao lưu chia sẻ của các giới nhân sĩ và các công ty toàn quốc tại Loan Nam Đường Sơn năm 2009. Kính chào quý vị lãnh đạo, quý thầy cô, quý vị khách quý cùng quý vị phụ huynh, chào tất cả mọi người! Đề tài hôm nay tôi muốn báo báo với tất cả quý vị là quan hệ giữa nội tạng và nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Chúng ta đều biết, làm một người thầy thuốc thì tâm nguyện lớn nhất của họ là làm sao để mọi người không bị bệnh, khỏe mạnh sống lâu. Mười ngày trước khi tôi đến đây, thầy Trần Đại Hội đã nói với tôi: 'Bác sĩ Bành, mời bác đến đây nói chuyện một buổi nhé.'...