eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trương Văn Tuấn”

Mây Trắng Giăng Ngang Lưng Đồi
Mây Trắng Giăng Ngang Lưng Đồi Một tập truyện ngắn nhẹ nhàng, dung dị và cảm động. Mỗi câu chuyện là một lát cắt số phận éo le nhưng luôn được người kể nhìn bằng ánh mắt nhân văn, ấm áp.