eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trương Tuấn”

Mặt Trời Nhỏ Xinh – Bạn Từ Trên Trời Rơi Xuống
Mặt Trời Nhỏ Xinh - Bạn Từ Trên Trời Rơi Xuống Chớp mắt một cái, và mở ra… Có ngôi sao lạ lạc vào nhà bạn.Chớp mắt một cái… Con vật yêu cưng của bạn bị tổn thương nặng nề. Chớp mắt một cái… Bạn nhận ra phía sau những luật buộc là rất nhiều yêu thương, phía sau cành hoa gãy là những tấm lòng…Chớp mắt một cái, nhanh trong tích tắc, bỗng bùng ra đôi điều quá sức tưởng tượng, nhưng thực ra đều có nguyên do…Cứ như chơi trò ú òa vậy đó! Có khối điều chưa biết sẽ “bùm” ra trong khi bạn đưa hai tay lên che mắt hay tự chớp một cái. Bạn có muốn thử không? Mở trang sách nhé. Mỗi câu chuyện là một lượt chơi. Mỗi nhân vật là một người bạn cùng chơi với bạn. Nào, ú… òa!