eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trường Thủy”

Phương Pháp Dưỡng Sinh Giúp Sống Khoẻ Sống Lâu
Phương Pháp Dưỡng Sinh Giúp Sống Khoẻ Sống Lâu Nếu như theo thể chất di truyền, bạn có thể sống đến 90 tuổi, không chú ý lối sống đúng đắn, xem nhẹ sức khỏe chỉ có thể sống đến 60 tuổi; nếu như theo cuốn sách này, làm một số thay đổi nhỏ trong lối sống, ít nhất bạn có thể sống đến 110 tuổi. Từ ăn uống đến tập luyện, từ phòng bệnh đến trị bệnh, từ giảm cân đến giảm áp. Mọi thứ đều đơn giản. Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Phần 1: 'Trọng quyền xuất kích' - 5 kẻ thù lớn của sức khỏe và sinh mạng Phần 2: Giữ gìn sức khỏe hàng ngày Phụ lục 1: Những thực phẩm tốt nhất và xấu nhất mà tổ chức y tế thế giới đưa ra. Phụ lục 2