eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trưởng Thiện Phúc”

Phương Pháp Viết Luận Cho Người Thi TOEFL
Phương Pháp Viết Luận Cho Người Thi TOEFL Cuốn sách giúp cho các bạn có thể luyện tập và cũng cố kiến thức để các bạn có thể viết bài luận TOEFL một cách tốt nhất. Sách gồm nhiều kiến thức từ cơ bản đến nâng cao được chọn lọc và biên soạn kỹ càng. Nội dung sách gồm các phần: Phần 1: Lời khuyên khi viết luận TOEFL Phần 2: Tuyển chọn 105 chủ đề thi TOEFL
Tuyển Chọn 500 Từ Phải Có Để Thi TOEFL
Tuyển Chọn 500 Từ Phải Có Để Thi TOEFL Cuốn sách giúp cho các bạn có thể luyện tập và cũng cố kiến thức để các bạn có thể đạt kết quả tốt nhất trong kì thi TOEFL. Sách gồm nhiều kiến thức từ cơ bản đến nâng cao được chọn lọc và biên soạn kỹ càng. - Hơn 150 hoạt động để nâng cao sự lưu loát của bạn - Các chiến lược về cách kết hợp từ mới vào vốn từ hàng ngày - Ông tập về từ đồng nghĩa, diễn giải các gốc từ tiền tố hậu tố.