eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trúc Khê”

Góc Nhìn Sử Việt – Cao Bá Quát
Góc Nhìn Sử Việt - Cao Bá Quát Một cậu học trò ngạo nghễ, một thí sinh coi rẻ quan trường, một khách giang hồ phiêu lãng, một văn sĩ khinh đời ngạo thế, một viên giáo thụ bất đắc chí, một kẻ làm loạn đã khiến gia tộc mang cái họa chu di. Nhà danh nho ấy là Cao Bá Quát.