eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trúc Giang”

Bí Đỏ Và Ông Bảy Số Đề
Bí Đỏ Và Ông Bảy Số Đề '...Bí Đỏ hỏi ông: 'Ông Bảy đánh đề hoài mà có giàu gì đâu?'. Ông trả lời nhẹ tênh: 'Giàu chi?'. Ờ, giàu chi? Bí Đỏ đâu biết giàu để làm gì đâu. Chỉ biết mẹ hay nói với cha: 'Mình ráng làm rồi mình sẽ giàu, mình sẽ đi khỏi cái xóm trọ này!”. Chỉ biết cô Thúy hay càm ràm lúc chú Thy say: 'Đã khổ rồi mà còn suốt ngày say xỉn, chừng nào mới giàu nổi hả?'...Giàu chi? Bí Đỏ có biết đâu. Tại Bí Đỏ hay nghe người lớn nói vậy mà...'