eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trình Quang Vinh”

400 Bài Tập Tiếng Anh Chọn Lọc Lớp 8
400 Bài Tập Tiếng Anh Chọn Lọc Lớp 8 Để rèn luyện tiếng Anh thật tốt, các em cần làm quen với nhiều bài tập ứng dụng. Cuốn sách này sẽ tạo điều kiện cho các em có cơ hội thực hành. Cấu trúc mỗi bài học bao gồm: - Ngữ pháp căn bản - Bài tập liên quan.