eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trịnh Bình”

Địa Lý Trung Quốc
Tìm hiểu Trung Quốc, không thể không bắt đầu từ việc tìm hiểu địa lý Trung Quốc. Quyển sách nhỏ này sẽ giới thiệu để các độc giả nước ngoài mong muốn tìm hiểu về Trung Quốc nắm vững được kiến thức địa lý cơ bản của Trung Quốc nói chung cũng như những đặc điểm địa lý của từng khu vựch nói riêng. Sau khi đọc cuốn sách nhỏ này, bạn sẽ có một nhận thức toàn diện và mới mẻ đối với đất nước Trung Quốc - đất nước ở "phương Đông xa xôi". Mời các bạn đón đọc!