eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Triệu Ngọc Tài”

Địa Lý Ngũ Quyết
Địa Lý Ngũ Quyết Địa lý ngũ quyết toàn thư là tác phẩm dùng long, sa, huyệt, thuỷ, hướng làm 5 nguyên tắc lớn của Kham dư học. Cuốn sách tổng kết tri thức của các nhà kham dư xưa nay, được người đời sau coi là tài liệu kham dư điển hình nhất. Sách viết dễ hiểu, đơn giản. Trong các sách địa lý kham dư, cuốn sách này có tính khái quát nhất, bao gồm 5 nguyên tắc lớn: long, nguyệt, sa, thuỷ, hướng. Tác giả cho rằng, tuy long, huyệt, sa, thuỷ, hướng. Tác giả cho rằng, tuy long, huyệt, sa, thuỷ rất quan trọng trong kham dư họcnhưng đó là những yếu tố quyết định hướng. Do hướng có tác dụng quyết định trong Kham dư học, vì vậy học vấn lập hướng là quan trọng nhất. Chính vì điều đó, cuốn sách vừa được xuất bản đã gây nhiều chú ý trong giới kham dư và được coi là tài liệu điển hình của kham dư học. Trong điển tịch văn hoá truyền thống, cuốn sách này quả thực có tác dụng tham khảo lâu dài. Nội dung cuốn sách bao gồm 8 phần: Ngũ hành ca quyết la bàn học pháp Bàn về hình tượng long sinh, vượng tử, tuyệt Âm dương, phú quý, bần tiện huyệt Sa hình quý tiện, đắc vị, thất vị Thuỷ biện cát hung tiến thân, lui thân Phối hợp long thuỷ phân hướng ngũ cục Phân biệt cát hung thập nhị thuỷ khẩu Phong thuỷ âm trạch bình dương Tâm long đồ