eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trang Nhung”

Min Jung – Từ Vựng Tiếng Hàn Theo Chủ Đề
Min Jung - Từ Vựng Tiếng Hàn Theo Chủ Đề Tiếng Hàn có nhiều điểm tương đồng với tiếng Việt nên người Việt đặc biệt thích hợp với ngôn ngữ Hàn Quốc, nhưng học tiếng Hàn thế nào cho hiệu quả đây?Những bạn mới bắt đầu học tiếng Hàn thì thường nhận xét là từ vựng tiếng Hàn rất khó nhớ.1. Hãy học những từ có liên quan đến nhau.Nếu đang học từ miêu tả miền quê thì đừng lẫn với các từ miêu tả các thứ ở thành phố hoặc những từ miêu tả tính cách. Những từ liên quan với nhau thường cùng xuất hiện và sẽ dễ hơn khi nhớ chúng chung với nhau.2. Học từ vựng trong những lĩnh vực mà bạn yêu thích.Nếu quan tâm về nghệ thuật hoặc bóng đá, hãy đọc về những đề tài này.3.  Sử dụng video.Lần tới khi xem một bộ phim bạn hãy ghi lại bằng tiếng mẹ đẻ 5 hoặc 10 đồ vật bạn nhìn thấy nhưng lại không biết từ tiếng minhthangbooks - chuyên sách ngoại ngữ 5 Hàn của chúng là gì. Tra những từ này trong từ điển, rồi xem lại bộ phim, luyện tập cách sử dụng chúng.