eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Văn Thanh”

Siêu Tư Duy Hóa Học Luyện Đề THPT Quốc Gia 2016 – 2017
Siêu Tư Duy Hóa Học Luyện Đề THPT Quốc Gia 2016 - 2017
Tuyệt Đỉnh Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia Hóa Học Chuyên Đề Bài Tập Vô Cơ
Tuyệt Đỉnh Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia Hóa Học Chuyên Đề Bài Tập Vô Cơ Để có kết quả tốt trong kỳ thi quốc gia, các em học sinh cần học tập và rèn luyện đúng với trọng tâm của đề thi. Bên cạnh việc nghiên cứu sách giáo khoa các em cần rèn luyện với hệ thống các dạng bài tập thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia.Với niềm đam mê nghề nghiệp và tình yêu dành cho học trò  thầy biên soạn bộ sách: Tuyệt Đỉnh Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia Chuyên Đề Lý Thuyết Vô CơTuyệt Đỉnh Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia Chuyên Đề Bài Tập Vô CơTuyệt Đỉnh Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia Chuyên Đề Lý Thuyết Hữu CơTuyệt Đỉnh Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia Chuyên Đề Bài Tập Hữu CơBộ sách này dùng làm tài liệu tham khảo cho học sinh, để sử dụng sách có hiệu quả các em cần làm đi làm lại các dạng bài tập nhiều.