eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Văn Phúc”

Sudoku Cho Mọi Người (Mức Khó)
Sudoku Cho Mọi Người (Mức Khó) Sudoku là một trò chơi ô chữ số trí tuệ. Những người say mê trò chơi ô chữ số Sudoku và những người sắp sửa say mê nó đã và sẽ nhận thấy rằng trò chơi ô chữ số này làm cho não vận động và giúp thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.Sudoku là một loại trò chơi lôgic và cách chơi là điền số từ 1 đến 9 vào những ô trống sao cho mỗi cột dọc, mỗi hàng ngang, mỗi phân vùng nhỏ (ô 3x3) có đủ các số từ 1 đến 9 mà không được lặp lại.Bảng câu đố có hình vuông, mỗi chiều có 9 ô nhỏ, hợp thành 9 cột, 9 hàng và được chia thành 9 ô lớn 3x3. Một vài ô nhỏ được đánh số, đó là những manh mối duy nhất để bạn tìm lời giải. Tuỳ theo mức độ nhiều hay ít của các manh mối, các câu đố được xếp loại dễ, trung bình, khó hay cực khó. Ngoài ra, còn những bảng như 16x16, 25x25 hay thậm chí 100x100.Quyển Sudoku Cho Mọi Người (Mức Khó) bao gồm 100 ô chữ số 9x9 ở mức độ khó giúp những người yêu thích chơi Sudoku thử tài của mình. Cuối sách sẽ có phần đáp án giúp người chơi tháo gỡ vướng mắc của mình khi không giải được ô số.Ngoài ra sách còn có phần hướng dẫn cách chơi và một vài mẹo nhỏ giúp người chơi có thể giải quyết các ô số một cách dễ dàng hơn.
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken – Dành Cho Mọi Người (Tập 1)
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Mọi Người (Tập 1) Giải ô số Kenken là một trò chơi ô chữ số trí tuệ. Trò chơi ô chữ số này làm cho não vận động và giúp người chơi thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.Trò chơi giải ô số Kenken yêu cầu bạn điền một số vào mỗi ô trống trong bảng kẻ ô hình vuông.- Với bảng kẻ ô có số 3x3, bạn điền các số 1,2,3.- Với bảng kẻ ô có số 4x4, bạn điền các số 1,2,3,4.- Với bảng kẻ ô có số 5x5, bạn điền các số 1,2,3,4,5.- Với bảng kẻ ô có số 6x6, bạn điền các số 1,2,3,4,5,6.Để giải các ô số Kenken, bạn cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau:1. Mỗi số trong các số được phép điền chỉ xuất hiện một lần ở mỗi hàng ngang hay mỗi cột dọc.2. Các ô đơn được viền đậm là ô quà tặng, số nhỏ ở góc trái chính là số cần điền vào ô đó3. Các khung được viền đậm có từ hai ô trở lên, số nhỏ nằm ở góc trái có kèm theo dấu +,- ,x...Quyển Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Mọi Người (Tập 1) bao gồm 84 ô chữ số 4x4, 5x5 và 6x6 được sắp xếp từ dễ đến khó dần giúp những người yêu thích chơi Kenken thử tài của mình. Cuối sách sẽ có phần đáp án giúp người chơi tháo gỡ vướng mắc của mình khi không giải được ô số.Ngoài ra sách còn có phần hướng dẫn cách chơi và một vài mẹo nhỏ giúp người chơi có thể giải quyết các ô số một cách dễ dàng hơn.
Sudoku Cho Mọi Người (Mức Rất Khó)
Sudoku Cho Mọi Người (Mức Rất Khó) Sudoku là một trò chơi ô chữ số trí tuệ. Những người say mê trò chơi ô chữ số Sudoku và những người sắp sửa say mê nó đã và sẽ nhận thấy rằng trò chơi ô chữ số này làm cho não vận động và giúp thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.Sudoku là một loại trò chơi lôgic và cách chơi là điền số từ 1 đến 9 vào những ô trống sao cho mỗi cột dọc, mỗi hàng ngang, mỗi phân vùng nhỏ (ô 3x3) có đủ các số từ 1 đến 9 mà không được lặp lại.Bảng câu đố có hình vuông, mỗi chiều có 9 ô nhỏ, hợp thành 9 cột, 9 hàng và được chia thành 9 ô lớn 3x3. Một vài ô nhỏ được đánh số, đó là những manh mối duy nhất để bạn tìm lời giải. Tuỳ theo mức độ nhiều hay ít của các manh mối, các câu đố được xếp loại dễ, trung bình, khó hay cực khó. Ngoài ra, còn những bảng như 16x16, 25x25 hay thậm chí 100x100.Quyển Sudoku Cho Mọi Người (Mức Rất Khó) bao gồm 100 ô chữ số 9x9 ở mức độ rất khó giúp những người yêu thích chơi Sudoku thử tài của mình. Cuối sách sẽ có phần đáp án giúp người chơi tháo gỡ vướng mắc của mình khi không giải được ô số.Ngoài ra sách còn có phần hướng dẫn cách chơi và một vài mẹo nhỏ giúp người chơi có thể giải quyết các ô số một cách dễ dàng hơn.
100 Ô Chữ Số Sudoku Dành Cho Người Chơi Chuyên Nghiệp
100 Ô Chữ Số Sudoku Dành Cho Người Chơi Chuyên Nghiệp Sudoku là một trò chơi ô chữ số trí tuệ. Những người say mê trò chơi ô chữ số Sudoku và những người sắp sửa say mê nó đã và sẽ nhận thấy rằng trò chơi ô chữ số này làm cho não vận động và giúp thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.Sudoku là một loại trò chơi lôgic và cách chơi là điền số từ 1 đến 9 vào những ô trống sao cho mỗi cột dọc, mỗi hàng ngang, mỗi phân vùng nhỏ (ô 3x3) có đủ các số từ 1 đến 9 mà không được lặp lại.Bảng câu đố có hình vuông, mỗi chiều có 9 ô nhỏ, hợp thành 9 cột, 9 hàng và được chia thành 9 ô lớn 3x3. Một vài ô nhỏ được đánh số, đó là những manh mối duy nhất để bạn tìm lời giải. Tuỳ theo mức độ nhiều hay ít của các manh mối, các câu đố được xếp loại dễ, trung bình, khó hay cực khó. Ngoài ra, còn những bảng như 16x16, 25x25 hay thậm chí 100x100.Quyển 100 Ô Chữ Số Sudoku Dành Cho Người Chơi Chuyên Nghiệp bao gồm 100 ô chữ số được sắp xếp từ dễ đến khó giúp những người chơi Sudoku chuyên nghiệp thử tài của mình. Cuối sách sẽ có phần đáp án giúp người chơi tháo gỡ vướng mắc của mình khi không giải được ô số.Ngoài ra sách còn có phần hướng dẫn cách chơi và một vài mẹo nhỏ giúp người chơi có thể giải quyết các ô số một cách dễ dàng hơn.
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken – Dành Cho Người Bắt Đầu (Tập 1)
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Người Bắt Đầu (Tập 1) Giải ô số Kenken là một trò chơi ô chữ số trí tuệ. Trò chơi ô chữ số này làm cho não vận động và giúp người chơi thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.Trò chơi giải ô số Kenken yêu cầu bạn điền một số vào mỗi ô trống trong bảng kẻ ô hình vuông.- Với bảng kẻ ô có số 3x3, bạn điền các số 1,2,3.- Với bảng kẻ ô có số 4x4, bạn điền các số 1,2,3,4.- Với bảng kẻ ô có số 5x5, bạn điền các số 1,2,3,4,5.- Với bảng kẻ ô có số 6x6, bạn điền các số 1,2,3,4,5,6.Để giải các ô số Kenken, bạn cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau:1. Mỗi số trong các số được phép điền chỉ xuất hiện một lần ở mỗi hàng ngang hay mỗi cột dọc.2. Các ô đơn được viền đậm là ô quà tặng, số nhỏ ở góc trái chính là số cần điền vào ô đó3. Các khung được viền đậm có từ hai ô trở lên, số nhỏ nằm ở góc trái có kèm theo dấu +,- ,x...Quyển Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Người Bắt Đầu (Tập 1) bao gồm 84 ô chữ số 4x4 được sắp xếp từ dễ đến khó dần giúp những người yêu thích chơi Kenken và mới bắt đầu chơi thử tài của mình. Cuối sách sẽ có phần đáp án giúp người chơi tháo gỡ vướng mắc của mình khi không giải được ô số.Ngoài ra sách còn có phần hướng dẫn cách chơi và một vài mẹo nhỏ giúp người chơi có thể giải quyết các ô số một cách dễ dàng hơn.
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken – Dành Cho Người Bắt Đầu (Tập 2)
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Người Bắt Đầu (Tập 2) Giải ô số Kenken là một trò chơi ô chữ số trí tuệ. Trò chơi ô chữ số này làm cho não vận động và giúp người chơi thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Trò chơi giải ô số Kenken yêu cầu bạn điền một số vào mỗi ô trống trong bảng kẻ ô hình vuông. - Với bảng kẻ ô có số 3x3, bạn điền các số 1,2,3. - Với bảng kẻ ô có số 4x4, bạn điền các số 1,2,3,4. - Với bảng kẻ ô có số 5x5, bạn điền các số 1,2,3,4,5. - Với bảng kẻ ô có số 6x6, bạn điền các số 1,2,3,4,5,6. Để giải các ô số Kenken, bạn cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau: 1. Mỗi số trong các số được phép điền chỉ xuất hiện một lần ở mỗi hàng ngang hay mỗi cột dọc. 2. Các ô đơn được viền đậm là ô quà tặng, số nhỏ ở góc trái chính là số cần điền vào ô đó 3. Các khung được viền đậm có từ hai ô trở lên, số nhỏ nằm ở góc trái có kèm theo dấu +,- ,x... Quyển Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Người Bắt Đầu (Tập 2) bao gồm 84 ô chữ số 3x3, 4x4 và 5x5 được sắp xếp từ dễ đến khó dần giúp những người yêu thích chơi Kenken và mới bắt đầu chơi thử tài của mình. Cuối sách sẽ có phần đáp án giúp người chơi tháo gỡ vướng mắc của mình khi không giải được ô số. Ngoài ra sách còn có phần hướng dẫn cách chơi và một vài mẹo nhỏ giúp người chơi có thể giải quyết các ô số một cách dễ dàng hơn.
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken – Dành Cho Mọi Người (Tập 2)
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Mọi Người (Tập 2) Giải ô số Kenken là một trò chơi ô chữ số trí tuệ. Trò chơi ô chữ số này làm cho não vận động và giúp người chơi thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Trò chơi giải ô số Kenken yêu cầu bạn điền một số vào mỗi ô trống trong bảng kẻ ô hình vuông. - Với bảng kẻ ô có số 3x3, bạn điền các số 1,2,3. - Với bảng kẻ ô có số 4x4, bạn điền các số 1,2,3,4. - Với bảng kẻ ô có số 5x5, bạn điền các số 1,2,3,4,5. - Với bảng kẻ ô có số 6x6, bạn điền các số 1,2,3,4,5,6. Để giải các ô số Kenken, bạn cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau: 1. Mỗi số trong các số được phép điền chỉ xuất hiện một lần ở mỗi hàng ngang hay mỗi cột dọc. 2. Các ô đơn được viền đậm là ô quà tặng, số nhỏ ở góc trái chính là số cần điền vào ô đó 3. Các khung được viền đậm có từ hai ô trở lên, số nhỏ nằm ở góc trái có kèm theo dấu +,- ,x... Quyển Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Mọi Người (Tập 2) bao gồm 84 ô chữ số 4x4, 6x6, 7x7 và 9x9 được sắp xếp từ dễ đến khó dần giúp những người yêu thích chơi Kenken thử tài của mình. Cuối sách sẽ có phần đáp án giúp người chơi tháo gỡ vướng mắc của mình khi không giải được ô số. Ngoài ra sách còn có phần hướng dẫn cách chơi và một vài mẹo nhỏ giúp người chơi có thể giải quyết các ô số một cách dễ dàng hơn.
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken – Dành Cho Mọi Người (Tập 4)
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Mọi Người (Tập 4) Giải ô số Kenken là một trò chơi ô chữ số trí tuệ. Trò chơi ô chữ số này làm cho não vận động và giúp người chơi thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Trò chơi giải ô số Kenken yêu cầu bạn điền một số vào mỗi ô trống trong bảng kẻ ô hình vuông. - Với bảng kẻ ô có số 3x3, bạn điền các số 1,2,3. - Với bảng kẻ ô có số 4x4, bạn điền các số 1,2,3,4. - Với bảng kẻ ô có số 5x5, bạn điền các số 1,2,3,4,5. - Với bảng kẻ ô có số 6x6, bạn điền các số 1,2,3,4,5,6. Để giải các ô số Kenken, bạn cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau: 1. Mỗi số trong các số được phép điền chỉ xuất hiện một lần ở mỗi hàng ngang hay mỗi cột dọc. 2. Các ô đơn được viền đậm là ô quà tặng, số nhỏ ở góc trái chính là số cần điền vào ô đó 3. Các khung được viền đậm có từ hai ô trở lên, số nhỏ nằm ở góc trái có kèm theo dấu +,- ,x... Quyển Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Mọi Người (Tập 4) bao gồm 84 ô chữ số 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 và 8x8 được sắp xếp từ dễ đến khó dần giúp những người yêu thích chơi Kenken thử tài của mình. Cuối sách sẽ có phần đáp án giúp người chơi tháo gỡ vướng mắc của mình khi không giải được ô số. Ngoài ra sách còn có phần hướng dẫn cách chơi và một vài mẹo nhỏ giúp người chơi có thể giải quyết các ô số một cách dễ dàng hơn.
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken – Dành Cho Mọi Người (Tập 5)
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Mọi Người (Tập 5) Giải ô số Kenken là một trò chơi ô chữ số trí tuệ. Trò chơi ô chữ số này làm cho não vận động và giúp người chơi thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Trò chơi giải ô số Kenken yêu cầu bạn điền một số vào mỗi ô trống trong bảng kẻ ô hình vuông. - Với bảng kẻ ô có số 3x3, bạn điền các số 1,2,3. - Với bảng kẻ ô có số 4x4, bạn điền các số 1,2,3,4. - Với bảng kẻ ô có số 5x5, bạn điền các số 1,2,3,4,5. - Với bảng kẻ ô có số 6x6, bạn điền các số 1,2,3,4,5,6. Để giải các ô số Kenken, bạn cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau: 1. Mỗi số trong các số được phép điền chỉ xuất hiện một lần ở mỗi hàng ngang hay mỗi cột dọc. 2. Các ô đơn được viền đậm là ô quà tặng, số nhỏ ở góc trái chính là số cần điền vào ô đó 3. Các khung được viền đậm có từ hai ô trở lên, số nhỏ nằm ở góc trái có kèm theo dấu +,- ,x... Quyển Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Mọi Người (Tập 5) bao gồm 84 ô chữ số 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 và 8x8 được sắp xếp từ dễ đến khó dần giúp những người yêu thích chơi Kenken thử tài của mình. Cuối sách sẽ có phần đáp án giúp người chơi tháo gỡ vướng mắc của mình khi không giải được ô số. Ngoài ra sách còn có phần hướng dẫn cách chơi và một vài mẹo nhỏ giúp người chơi có thể giải quyết các ô số một cách dễ dàng hơn.
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken – Dành Cho Người Bắt Đầu (Tập 4)
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Người Bắt Đầu (Tập 4) Giải ô số Kenken là một trò chơi ô chữ số trí tuệ. Trò chơi ô chữ số này làm cho não vận động và giúp người chơi thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Trò chơi giải ô số Kenken yêu cầu bạn điền một số vào mỗi ô trống trong bảng kẻ ô hình vuông. - Với bảng kẻ ô có số 3x3, bạn điền các số 1,2,3. - Với bảng kẻ ô có số 4x4, bạn điền các số 1,2,3,4. - Với bảng kẻ ô có số 5x5, bạn điền các số 1,2,3,4,5. - Với bảng kẻ ô có số 6x6, bạn điền các số 1,2,3,4,5,6. Để giải các ô số Kenken, bạn cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau: 1. Mỗi số trong các số được phép điền chỉ xuất hiện một lần ở mỗi hàng ngang hay mỗi cột dọc. 2. Các ô đơn được viền đậm là ô quà tặng, số nhỏ ở góc trái chính là số cần điền vào ô đó 3. Các khung được viền đậm có từ hai ô trở lên, số nhỏ nằm ở góc trái có kèm theo dấu +,- ,x... Quyển Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Người Bắt Đầu (Tập 4) bao gồm 84 ô chữ số 4x4, 5x5 và 6x6 được sắp xếp từ dễ đến khó dần giúp những người yêu thích chơi Kenken và mới bắt đầu chơi thử tài của mình. Cuối sách sẽ có phần đáp án giúp người chơi tháo gỡ vướng mắc của mình khi không giải được ô số. Ngoài ra sách còn có phần hướng dẫn cách chơi và một vài mẹo nhỏ giúp người chơi có thể giải quyết các ô số một cách dễ dàng hơn.
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken – Dành Cho Người Bắt Đầu (Tập 3)
Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Người Bắt Đầu (Tập 3) Giải ô số Kenken là một trò chơi ô chữ số trí tuệ. Trò chơi ô chữ số này làm cho não vận động và giúp người chơi thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Trò chơi giải ô số Kenken yêu cầu bạn điền một số vào mỗi ô trống trong bảng kẻ ô hình vuông. - Với bảng kẻ ô có số 3x3, bạn điền các số 1,2,3. - Với bảng kẻ ô có số 4x4, bạn điền các số 1,2,3,4. - Với bảng kẻ ô có số 5x5, bạn điền các số 1,2,3,4,5. - Với bảng kẻ ô có số 6x6, bạn điền các số 1,2,3,4,5,6. Để giải các ô số Kenken, bạn cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau: 1. Mỗi số trong các số được phép điền chỉ xuất hiện một lần ở mỗi hàng ngang hay mỗi cột dọc. 2. Các ô đơn được viền đậm là ô quà tặng, số nhỏ ở góc trái chính là số cần điền vào ô đó 3. Các khung được viền đậm có từ hai ô trở lên, số nhỏ nằm ở góc trái có kèm theo dấu +,- ,x... Quyển Trò Chơi Ô Chữ Số Thông Minh Kenken - Dành Cho Người Bắt Đầu (Tập 3) bao gồm 84 ô chữ số 3x3, 4x4 và 5x5 được sắp xếp từ dễ đến khó dần giúp những người yêu thích chơi Kenken và mới bắt đầu chơi thử tài của mình. Cuối sách sẽ có phần đáp án giúp người chơi tháo gỡ vướng mắc của mình khi không giải được ô số. Ngoài ra sách còn có phần hướng dẫn cách chơi và một vài mẹo nhỏ giúp người chơi có thể giải quyết các ô số một cách dễ dàng hơn.