eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Trọng Trung”

Võ Nguyên Giáp – Danh Tướng Thời Đại Hồ Chí Minh (Tái Bản)
Võ Nguyên Giáp - Danh Tướng Thời Đại Hồ Chí Minh Cuốn sách bao gồm một số hồi ký đã được công bố trên các sách báo và tạp chí ghi lại những kỷ niệm và cảm xúc của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các cán bô chiến sĩ, văn nghệ sĩ, nhân viên đã từng sống và làm việc với Bác Hồ trong những ngày Người ở chiến khu Việt Bắc. Bài viết được thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau song đều thể hiện tình cảm sâu đạm, sự tôn kính đặc biệt đối với Bác Hồ Kính yêu, cũng như tư tưởng vĩ đại, tài năng đạo đức trong sáng, sức thu hút, cảm hóa mạnh mẽ, sự bao dung độ lượng, nhân hậu, tác phong khiêm tốn giản dị, sâu sát cuộc sống,... của Người. Hy vọng cuốn sách sẽ  làm một nguồn tư liệu quý giúp cho chúng ta nghiên cứu, học tập đạo đức, tác phong trong sáng giản dị, hết lòng vì nước vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Một số câu chuyện trong cuốn sách như: Bác Hồ về nước Từ Pác Bó đến Tân Trào Ánh sáng mới từ Pác Bó Gặp Bác ở Tân Trào Một lòng theo Bác ....
Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp Trong Những Năm Đế Quốc Mỹ Leo Thang Chiến Tranh (1965-1969)
Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp Trong Những Năm Đế Quốc Mỹ Leo Thang Chiến Tranh (1965-1969) Cuốn sách trình bày chi tiết quá trình đồng chí Võ Nguyên Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cương vị của mình, đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương chỉ đạo từng bước đi ở tầm chiến lược toàn cục, chỉ đạo các cơ quan Bộ Quốc Phòng, các quân chủng, binh chủng tăng cường xây dựng lực lượng, tổ chức chi viện, đáp ứng yêu cầu về người và cơ sở vật chất cho tiền tuyến lớn miền Nam; quá trình quân và dân ta chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng đối phó âm mưu leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ; quá trình hình thành quyết tâm chiến lược 'giành thắng lợi quyết định' – quá trình hình thành kế hoạch tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968-1969, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trên chiến trường để buộc đế quốc Mỹ xuống thang chiến tranh…