eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Trọng Hưng”

Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Trọng Tâm Vật Lí Lớp 10 (Tập 1)
Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Trọng Tâm Vật Lí Lớp 10 (Tập 1) Nội dung sách bám sát chương trình Vật lý 10 cơ bản và nâng cao. Bộ sách gồm hai tập. Tập một gồm: - Chương 1: Động học chất điểm - Chương 2: Động lực học chất điểm - Chương 3: Tĩnh học vật rắn Tập hai gồm: Chương 4: Các định luật bảo toàn Chương 5: Cơ học chất lưu Chương 6: Chất kh Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Mỗi chương gồm nhiều bài tương ứng với các bài trong sách giáo khoa Vật lí 10 nâng cao. Mỗi bài gồm: Tóm tắt lí thuyết, Bài tập mẫu, Bài tập tương tự, Câu hỏi trắc nghiệm. Sau mỗi chương có phần ôn tập. Sau học kì I (ứng với tập một) và học kì II (ứng với tập 2) có bài ôn tập học kì.