eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Thời”

Phòng Và Cấp Cứu Đuối Nước
Phòng Và Cấp Cứu Đuối Nước Sách trình bày những phương pháp cơ bản, dễ thực hiện với thiết bị sẵn có trong đời sống hàng ngày để phòng và cấp cứu người bị đuối nước.