eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Thị Thu - Mai Thị Thanh Bình”

Thực Hành Thủ Công Lớp 2
Thực Hành Thủ Công Lớp 2 Thủ công là một trong những môn học được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 3 nhằm giúp các em biết cách xé, gấp, cắt, dán giấy thành nhiều hình khác nhau. Những hình này các em có thể dùng làm đồ chơi, trang trí góc học tập hoặc tặng cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè, người thân. Việc học môn Thủ công còn giúp các em rèn luyện đôi tay khéo léo và tính kiên trì, cẩn thận trong lao động.Thực Hành Thủ Công Lớp 2 được biên soạn nhằm giúp các em thực hiện các bài học trong chương trình một cách thuận lợi và làm được các sản phẩm đạt kết quả như mong muốn.