eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Thị Ái Thanh”

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông
Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông Cuốn sách được biên soạn  dựa trên nội dung của các bài học Writting ở sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10, 11, 12. Đối với từng dạng viết khác nhau, cuốn sách đưa ra dàn ý, cách diễn đạt trong văn viết và các bài văn mẫu. Ngoài ra, mỗi một bài văn mẫu đều được dịch ra Tiếng Việt để các em tiện tham khảo. Ở phần phụ lục, sách có đưa ra một số cấu trúc, từ ngữ chuyển ý thương hay dùng trong viết văn.
Học Tốt Tiếng Anh Lớp 10
Học Tốt Tiếng Anh Lớp 10 Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 10, ngoài những kiến thức thu thập được trên lớp, các em học sinh cần tham khảo thêm những tài liệu Tiếng Anh khác. Cuốn sách này được biên soạn bám sát chương trình giáo khoa Tiếng Anh lớp 10, gồm 16 bài học. Mỗi bài học gồm các phần: - Từ vựng - Ngữ pháp - Dịch và trả lời các bài tập
Học Tốt Tiếng Anh Lớp 12
Học Tốt Tiếng Anh Lớp 12 Cuốn sách Học Tốt Tiếng Anh Lớp 12 được biên soạn theo chương trình chuẩn và SGK mới sẽ giúp các em học sinh nắm bắt tốt hơn những bài học được học trên lớp. Sách được phân theo từng mục dựa theo thứ tự của từng bài học (Unit) giúp các em dễ dàng nắm bắt thông tin và bổ trợ cho kiến thức của mình hơn. Trong từng đơn vị sách đều bao gồm những đề mục sau: - Từ vựng - Phát âm - Ngữ pháp - Dịch và chú giải bài tập