eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Thanh Bình”

Giúp Trẻ Hình Thành Nhân Cách – Giúp Trẻ Tự Nhận Thức Bản Thân
Giúp Trẻ Hình Thành Nhân Cách - Giúp Trẻ Tự Nhận Thức Bản Thân Cùng giúp trẻ hình thành nhân cách, tạo dựng cuộc sống mà giá trị đạo đức, nhân văn, biết đối nhân xử thế được đặt lên hàng đầu, không có gì hơn đó là các bậc cha mẹ cùng làm bạn với con, giúp bé vẽ lên đó những hình ảnh đẹp nhất, cụ thể nhất và thiết thực nhất, để trẻ sẵn sàng về nhận thức, thể chất, cảm xúc và quan hệ xã hội, tiến bước vào cuộc sống.
Giúp Trẻ Hình Thành Nhân Cách – Giúp Trẻ Khám Phá Cuộc Sống
Giúp Trẻ Hình Thành Nhân Cách - Giúp Trẻ Khám Phá Cuộc Sống Cùng giúp trẻ hình thành nhân cách, tạo dựng cuộc sống mà giá trị đạo đức, nhân văn, biết đối nhân xử thế được đặt lên hàng đầu, không có gì hơn đó là các bậc cha mẹ cùng làm bạn với con, giúp bé vẽ lên đó những hình ảnh đẹp nhất, cụ thể nhất và thiết thực nhất, để trẻ sẵn sàng về nhận thức, thể chất, cảm xúc và quan hệ xã hội, tiến bước vào cuộc sống.