eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Sỹ Lang - Hoàng Lê Chính”

Tự Học Tiếng Anh (Tập 3)
Tự Học Tiếng Anh (Tập 3) Thế giới đang ngày càng hội nhập, chính vì thế tiếng Anh ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có thể giao tiếp tiếng Anh sẽ là một lợi thế vô cùng to lớn giúp cho mọi người tự tin hơn trong giao tiếp và có được nhiều cơ hội hơn trong công việc. Cuốn sách Tự Học Tiếng Anh (Tập 3) được biên soạn giúp những người mới bắt đầu học tiếng Anh có thể tự ôn luyện thêm tại nhà. Sách sẽ hướng dẫn người học nắm vững văn phạm, từ vựng và luyện cách đọc sao cho đúng. Các bài học trong sách đều có phiên âm tiếng Việt và gần gũi với cuộc sống hằng ngày giúp người học dễ dàng tiếp thu Nội dung sách bao gồm các đoạn văn, câu chuyện, đoạn hội thoại được trình bày theo hình thức song ngữ Anh - Việt giúp người học có thể ứng dụng những kiến thức của mình vào các tình huống và văn cảnh cụ thể. Nội dung bám sát các tình huống quen thuộc thường ngày sẽ giúp người học dễ hình dung và ghi nhớ hơn. Đây là tài liệu vô cùng hữu ích cho những người mới học tiếng Anh và mong muốn có thể giao tiếp tiếng Anh được tốt và thuần thục hơn.
Tự Học Tiếng Anh (Tập 1)
Tự Học Tiếng Anh (Tập 1) Thế giới đang ngày càng hội nhập, chính vì thế tiếng Anh ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có thể giao tiếp tiếng Anh sẽ là một lợi thế vô cùng to lớn giúp cho mọi người tự tin hơn trong giao tiếp và có được nhiều cơ hội hơn trong công việc. Cuốn sách Tự Học Tiếng Anh (Tập 1) được biên soạn giúp những người mới bắt đầu học tiếng Anh có thể tự ôn luyện thêm tại nhà. Sách sẽ hướng dẫn người học nắm vững văn phạm, từ vựng và luyện cách đọc sao cho đúng. Các bài học trong sách đều có phiên âm tiếng Việt và gần gũi với cuộc sống hằng ngày giúp người học dễ dàng tiếp thu Nội dung sách bao gồm 5 chương với những bài học cụ thể: - Chương 1: Phiên âm và phát âm: - Chương 2: Tập nói cơ bản - Chương 3: Chào hỏi - Chương 4: Ngữ vựng chuyên đề - Chương 5: Vị trí Đây là tài liệu vô cùng hữu ích cho những người mới học tiếng Anh và mong muốn có thể giao tiếp tiếng Anh được tốt và thuần thục hơn.
Tự Học Tiếng Anh (Tập 2)
Tự Học Tiếng Anh (Tập 2) Thế giới đang ngày càng hội nhập, chính vì thế tiếng Anh ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có thể giao tiếp tiếng Anh sẽ là một lợi thế vô cùng to lớn giúp cho mọi người tự tin hơn trong giao tiếp và có được nhiều cơ hội hơn trong công việc. Cuốn sách Tự Học Tiếng Anh (Tập 2) được biên soạn giúp những người mới bắt đầu học tiếng Anh có thể tự ôn luyện thêm tại nhà. Sách sẽ hướng dẫn người học nắm vững văn phạm, từ vựng và luyện cách đọc sao cho đúng. Các bài học trong sách đều có phiên âm tiếng Việt và gần gũi với cuộc sống hằng ngày giúp người học dễ dàng tiếp thu Nội dung sách bao gồm 5 chương với những bài học cụ thể: - Chương 1: Ôn tập phát âm - Chương 2: Phép đọc tiếng Anh - Chương 3: Đại cương văn phạm Anh ngữ - Chương 4: Bài học và đàm thoại - Chương 5: Ôn tập Đây là tài liệu vô cùng hữu ích cho những người mới học tiếng Anh và mong muốn có thể giao tiếp tiếng Anh được tốt và thuần thục hơn.