eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Quê Hương”

Hương Thiền Ngàn Năm
Hương Thiền Ngàn Năm Đất nước ta có lịch sử hơn bốn ngàn năm, trong đó Phật giáo đã hiện hữu, gắn bó đồng cam cộng khổ với dân tộc cũng đã hai ngàn năm, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và thời đại Lý, Trần là một giai đoạn lịch sử đặc biệt với sự phát triển rực rỡ về tư tưởng, để lại nhiều thành tựu trên mọi phương diện đời sống của đất nước cũng như Phật giáo... Điều đáng tiếc là với chính sách hủy diệt văn hóa tàn bạo của quân Minh xâm lăng, hầu hết các di sản của tiền nhân đã bị mất chỉ còn một số rất nhỏ di sản vẫn được giữ gìn qua nhiều thời đại và nhà thơ Trần Quê Hương tự thân chuyển dịch sang thể thơ lục bát vào tập Hương Thiền Ngàn Năm.