eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Nhu”

Fidel Castro Bình Dị Giữa Đời Thường
Fidel Castro Bình Dị Giữa Đời Thường
Khởi Nguồn Từ Dân Tộc Bé Nhỏ – Trí Tuệ Vĩ Đại
Khởi Nguồn Từ Dân Tộc Bé Nhỏ - Trí Tuệ Vĩ Đại Tác giả với những tư liệu tra cứu và tham khảo phong phú, từng là chứng nhân của những cuộc khủng hoảng thời đại - ở cả hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa - cố gắng trình bày một cách cô đọng sự phát triển tư duy siêu phàm về triết học muôn hình nghìn vẻ bắt đầu từ dân tộc nhỏ bé này gieo mầm và làm nảy nở hầu hết các loại thế giới quan ở Châu Âu sau này, qua các Kỷ nguyên Phục sinh - Kỷ nguyên Xù xì (Barock) - Kỷ nguyên Khai sáng - Kỷ nguyên Lãng mạn... đến thế giới đương đại với những bài học lịch sử luôn mang tính thời sự nóng hổi.