eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Minh Tiến”

Chinh Phục Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hàm Số – Số Phức
Chinh Phục Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hàm Số - Số Phức
Chinh Phục Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Mũ – Logarit – Tích Phân – Bài Toán Lãi Suất Kép
Chinh Phục Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Mũ - Logarit - Tích Phân - Bài Toán Lãi Suất Kép Cuốn sách bao gồm các nội dung chính sau:Chủ đề 1: Hàm số lũy thừa – Hàm số mũ – Hàm số LogaritVấn đề 1: Sơ lược về hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số Logarit Vấn đề 2: Bài toán về lãi suất ngân hàngVấn đề 3: Bài toán về lãi suất ngân hàngVấn đề 4: Bất phương trình mũ – Bất phương trình Logarit Chủ đề 2: Nguyên hàm – Tích phân - Ứng dụng của tích phânVấn đề 1: Dạng toán về nguyên hàm Vấn đề 2: Dạng toán về tích phânVấn đề 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học.